BSU 100th anniversary

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi

Bakı Konqres Mərkəzi

22.11.2019

Xidmətlərin əhatə dairəsi:

İdeya generasiyası · Ssenari yazısı · Konseptin hazırlanması · İstehsal

Gəlin birlikdə xüsusi
tədbir yaradaq
AZ1008, Baku, Azerbaijan,
Akhmad Bay Aga oglu str., 24B
IG YT FB
© A+A Events 2024